Apotheek – Huisarts Plus Apotheek Zoutkamp – ZOUTKAMP

Welkom op de website van
Huisarts Plus Apotheek Zoutkamp

 

Huisarts Plus Apotheek Zoutkamp
Hunsingokade 2 9974 SR ZOUTKAMP

Apotheek

Openingstijden

De apotheek is geopend op werkdagen van 8.00 tot 12.00 uur en
van 13.00 – 17.00 uur.
Wanneer u een vraag hebt over uw medicijnen, kunt u op vrijdag
tussen 11 en 12 uur zonder afspraak terecht voor vragen.
Wanneer de huisarts u tijdens het spreekuur medicijnen voorschrijft
of wanneer u een recept inlevert van de specialist, kunt u de
medicijnen meestal direct meenemen.

 

Bestellen van herhaalmedicijnen

U kunt op verschillende manieren herhaalmedicijnen bestellen:

– door de lege verpakking met etiket in de brievenbus van de praktijk
te werpen.
– telefonisch: (0595) 401300.
Via optie “2” kunt u 7 dagen in de week, 24 uur per dag de medicijnen
inspreken. Er wordt gevraagd naar uw naam, geboortedatum en de
namen van de medicijnen. Spreekt u rustig, bij onduidelijkheden
nemen wij contact met u op.
– op deze website, klik op www.MijnGezondheid.net.

De medicijnen die voor 10.00 uur besteld zijn, kunnen na twee
werkdagen afgehaald worden tussen 16.00 en 17.00 uur. Nieuw voorge-
schreven medicijnen en hulpmiddelen kunnen in de regel dezelfde dag
geleverd worden. Wanneer het middel niet in voorraad is, wordt dit als
regel de volgende dag geleverd.
Wanneer er een leveringsprobleem is, wordt u hierover geïnformeerd.

Het is mogelijk om medicijnen thuis te laten bezorgen. De bezorging
is op dinsdag- en donderdagmiddag. Er moet iemand aanwezig zijn om
de medicijnen in ontvangst te nemen.

Wanneer u niet in de gelegenheid bent om de medicijnen op de aangegeven tijden af te halen, bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van een medicijnkluisje in de hal van het seniorencomplex. U kunt uw wens telefonisch doorgeven, u ontvangt dan instructies over het openen van het kluisje.

Spoedleveringen zijn mogelijk.

Hulpmiddelen

De levering van hulpmiddelen via onze praktijk gebeurt per 1 januari 2022 in samenwerking met MijnHulpmiddelenWinkel. Dit is een groothandel die speciaal voor apotheekhoudende huisartsen is opgezet om te kunnen assisteren bij het bestellen en het leveren van hulpmiddelen aan patiënten, die dit zelf niet willen of zelf niet kunnen.

Voor patiënten die zijn verzekerd bij de meeste zorgverzekeraars is het mogelijk om zelf, maar dus ook met hulp vanuit onze praktijk, hulpmiddelen te bestellen bij MijnHulpmiddelenWinkel.

Voor patiënten die verzekerd zijn bij CZ is dit niet mogelijk. Zorgverzekeraar VGZ (met de labels Univé, VGZ, Zekur, IZA, UMC, Zekur en IZZ) heeft op 30 december 2021 laten weten, geen contract af te willen sluiten met MijnHulpmiddelenWinkel. Hierdoor was het voor ons niet mogelijk om VGZ-verzekerden tijdig (vóór 1 januari 2022) te informeren over de consequenties hiervan voor onze dienstverlening.
Patiënten die CZ of één van de VGZ-labels als zorgverzekeraar hebben, kunnen zelf hun hulpmiddelen bestellen bij BenuDirect of een andere door de verzekeraar gecontracteerde groothandel.

Voor de levering van hulpmiddelen voldoen we aan de eisen van het SEMH, de Stichting Erkenningsregeling Medische Hulpmiddelenzorg.

 

Waarneming

Tijdens de vakanties wordt waargenomen door:

Huisartsenpraktijk Reitdiep, www.huisartsenreitdiep.nl
(0594) 597000

hr. M.P.A. de Graaff
Haven 4, 9891 BA  Ezinge
hr. K.J.T. van der Kamp
Molenstraat 11, 9883 PL  Oldehove

Wanneer u buiten de kantooruren dringend medicijnen nodig heeft of
vragen heeft over het gebruik van medicijnen, kunt u contact opnemen
met de Doktersdienst Groningen: www.doktersdienstengroningen.nl
(0900) 9229.

 

Medicijnentekorten

Net als  andere apotheken in Nederland, ondervinden wij steeds vaker leveringsproblemen van medicijnen. Wij betreuren dit gegeven en we doen ons uiterste best om een passende oplossing daarvoor te vinden.

Voor de tekorten zijn enkele oorzaken:

– Het preferentiebeleid. Hierdoor bepalen verzekeraars welke variant van een geneesmiddel wordt vergoed. Dit beleid heeft tot kostenbesparing geleid, wat positief is. Een negatief gevolg is dat de prijzen van veelgebruikte medicijnen zo laag zijn dat sommige fabrikanten stoppen met de productie omdat de opbrengst niet meer opweegt tegen de kosten. Een als preferent aangewezen fabrikant kan na aanbesteding soms toch niet aan de vraag voldoen.

– Soms is de productie van een middel tijdelijk niet mogelijk omdat een grondstof moeilijk leverbaar is. Dit kan ontstaan door vertraging in het productieproces. Er zijn strenge Europese normen om de kwaliteit en de effectiviteit van grondstoffen van medicijnen te kunnen garanderen. Het kan veel tijd kosten in het productieproces om aan al deze normen te voldoen.

Voor meer informatie over medicijntekorten: zie Apotheek.nl.