Patiënttevredenheidsonderzoek – Huisarts Plus Apotheek Zoutkamp – ZOUTKAMP

Welkom op de website van
Huisarts Plus Apotheek Zoutkamp

 

Huisarts Plus Apotheek Zoutkamp
Hunsingokade 2 9974 SR ZOUTKAMP

Terug naar overzicht

Patiënttevredenheidsonderzoek

In oktober 2020 is er door middel van e-mails een enquête uitgegeven onder bezoekers van de praktijk met daarin vragen over de ervaren dienstverlening. Ook konden suggesties voor verbetering worden gegeven.

We voelden ons gesterkt in ons werk door de algemene uitkomst (cijfer: 8.4).

Er waren – uiteraard – ook punten die om verbetering vragen. De privacy rond de balie werd door u als een zwak onderdeel beoordeeld. We realiseren ons dat door de toegenomen activiteiten in de praktijk en de (tijdelijke) veranderingen in de looproute als gevolg van de uitbraak van het coronavirus dit punt onder druk is komen te staan. We doen ons best om hierin verbetering te brengen.

De slechte beschikbaarheid van medicatie was ook een punt van kritiek. De oorzaak hiervan ligt in de meeste gevallen buiten onze invloed.

We willen u heel hartelijk bedanken voor de moeite die u genomen hebt om de enquête in te vullen!

Eind 2023 zal opnieuw een Patiënttevredenheidsonderzoek worden uitgevoerd.

Publicatiedatum: 02-07-2021